Algemene kenmerken storende reflexen

Algemene kenmerken storende reflexen

Veel kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn neuromotorisch onrijp en hebben een instabiele houding.

Dit is vaak te wijten aan niet goed geïntegreerde primaire en posturale reflexen. Normaal gesproken worden deze reflexen geïntegreerd in de eerste levensjaren. Tot een paar maanden na de geboorte zijn dat de primaire reflexen. Daarna ontwikkelen zich de posturale of houdingsreflexen. Deze reflexen zijn nodig om tot rollen, kruipen, zitten, staan en lopen te komen

algemene kenmerken storende reflexen

Wordt er om één of andere reden een fase niet bereikt of overgeslagen dan integreren de reflexen niet voldoende en wordt er geen basis gelegd voor hogere vaardigheden zoals: Concentreren, gedrag, kunnen leren, plannen en organiseren enz. Herkent u onderstaande bij uw kind of bij uzelf ?

Motoriek/bewegen

 • Onhandig en/of vaak vallen
 • Stoot overal tegenaan
 • Op de tenen lopen
 • Zwakke fijne of grove motoriek
 • Niet stil kunnen zitten
 • Hyperactief gedrag
 • Niet of nauwelijks gekropen als baby
 • Tong- en mondbewegingen tijdens werken met de handen
 • Problemen met oog-handcoördinatie

Houding

 • Lage of hoge spierspanning
 • Problemen met evenwicht of balans
 • Op één of beide benen of knieën zitten
 • Zitten in de z.g. w-zit
 • Het hoofd ondersteunen tijdens het werken
 • Vaak in de stoel hangen, niet goed rechtop kunnen zitten
 • Met de benen achter de stoelpoot haken

Leerproblemen

 • Concentratieproblemen
 • Niet stil kunnen zitten en luisteren naar de uitleg
 • Moeite met informatieverwerking
 • Niet aan het werk kunnen gaan en blijven
 • Alles horen en zien
 • Snel afgeleid
 • Automatiseringsproblemen; moeite met de tafels, het klokkijken en het leren van de letters
 • Lezen komt niet op gang
 • Cijfers en letters worden omgedraaid
 • Slordig handschrift
 • Verkrampte pengreep
 • Moeite met plannen en organiseren

Sociaal-emotioneel:

 • Onzekerheid
 • Pesten of gepest worden
 • Woedeaanvallen
 • Faalangstig zijn
 • Vluchtgedrag vertonen
 • Moeite met grenzen stellen en handhaven
 • Nagelbijten of sabbelen op kleding
 • Tandenknarsen
 • Moeite met keuzes maken
 • Emotieregulatie
 • Schrikachtig zijn
 • Overgevoelig voor licht en geluid
 • Ontspanningsproblemen
 • Paniekaanvallen
 • Bedplassen
 • Slaapproblemen
 • Burn-out

Zijn bovengenoemde kenmerken herkenbaar? Dan zou het zomaar kunnen dat dit voortkomt uit nog aanwezige reflexen. Reflexintegratie zou dan zeker kunnen helpen.