Algemene voorwaarden

Behandeltraject
Tijdens de screening ga ik in kaart brengen welke reflexen niet geïntegreerd zijn en proberen we in een gesprek het probleem helder te krijgen. Daarna besluiten we of reflexintegratie helpend zou kunnen zijn en wat de duur van het traject ongeveer is. Afhankelijk van de problematiek en de reactie van uw kind zien wij elkaar één keer per twee à drie weken. Tijdens de behandeling in mijn praktijk ga ik lijfelijk aan de slag en u krijgt eenvoudige oefeningen mee voor thuis. De integratie van reflexen gaat namelijk sneller als u thuis ook oefent.

Een sessie duurt ongeveer een uur. Er is altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig. Verslaglegging gebeurt mondeling.

Geheimhouding
Met uw gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Informatie die voor of tijdens het traject gedeeld wordt valt onder mijn beroepsgeheim. Mocht er overleg met een andere discipline gewenst zijn, dan kan dit pas na toestemming van beide ouders/verzorgers.

U hebt altijd recht op informatie betreffende de behandeling en inzage in uw eigen dossier

Afspraken maken en nakomen
Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven, dit kan telefonisch, via Whatsapp of email, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Mocht Onderwijspraktijk Borne niet in staat zijn een gemaakte afspraak na te komen, dan wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Deze afspraak wordt vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

Inspanningsverplichting
Onderwijspraktijk Borne heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Dit houdt in dat de behandelaar, om de gestelde doelen te behalen, alles zal doen wat binnen de mogelijkheden van de behandeling ligt.

Aansprakelijkheid
Onderwijspraktijk Borne is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de behandeling. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die Onderwijspraktijk Borne in de praktijk aanbiedt alsmede voor de adviezen die worden gegeven.

Betaling
Facturering vindt plaats na de sessie. U ontvangt de factuur via de email en deze dient binnen de gestelde termijn betaald te worden.

Klachten
Onderwijspraktijk Borne is aangesloten bij GAT geschillen, een erkende klachten- en geschilleninstantie. Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met GAT geschillen via de website of door een e-mail te sturen.

Cliëntendossier
Als zorgverlener ben ik verplicht een cliëntendossier bij te houden. Dit dossier
behandel ik overeenkomstig de richtlijnen van de AVG en de privacyverklaring zoals te vinden is op mijn website https://onderwijspraktijkborne.nl
Wanneer ik vervangen word, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, heeft ook mijn vervanger toegang tot deze dossiers als de cliënt ermee akkoord gaat dat de behandeling wordt voorgezet bij mijn vervanger. Zij valt, net als ik, onder het beroepsgeheim.

Download hier de voorwaarden als PDF