TAAL IN BLOKJES

Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingsproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.

Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar.

Naast de contactmomenten in de praktijk wordt er bij deze methode vanuit gegaan dat er thuis 4 keer per week 20 tot 30 minuten wordt geoefend.

Onderwijspraktijk Borne helpt

Vindt uw kind lezen of rekenen lastig of kan het wat minder goed mee komen op school en is huiswerk plannen een hele klus? Mijn ervaring leert dat daar wat aan gedaan kan worden. Daarnaast kan ik ook helpen bij concentratieproblemen, onzekerheid of faalangst bij uw kind. Maar ook hele praktische problemen, zoals bedplassen en nagelbijten kunnen aangepakt worden.

Contact en adres >