MNRI® REFLEXINTEGRATIE

MNRI staat voor Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie en is ontwikkeld door Dr. Svetlana Masgutova.

De ontwikkeling van een baby gaat volgens een vast patroon. We beginnen als een piepklein hoopje cellen dat zich heel snel ontwikkelt. Tevens ontwikkel je allerlei automatische, reflexmatige bewegingen, bijvoorbeeld de zuig-, schrik- of grijpreflex. Door bepaalde automatische bewegingen te maken, worden de reflexmatige bewegingen omgezet in doelbewuste bewegingen. Bovendien wordt er door te bewegen een bepaald hersengebied geactiveerd. Hierdoor komt een kind tot effectief handelen en leren.

De reflexen worden gezien als het fundament. Zij vormen de basis voor de motorische, sociaal-emotionele, psychische en cognitieve ontwikkeling. Wanneer er echter problemen zijn tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte of in de eerste levensjaren kunnen de reflexen zich niet goed ontwikkelen en blijven ze actief.
Dit kan tot allerlei problemen leiden:

  • Vertraging in de ontwikkeling
  • Motorische problemen
  • Gedragsproblemen
  • Moeite met leren
  • Concentratieproblemen
  • Visuele en auditieve problemen
  • Faalangst
  • Gevoelens van onbehagen
  • Stress
  • Onzekerheid

Trouwens, reflexen kunnen ook op latere leeftijd als gevolg van een ongeluk, val, ziekte, trauma of ingrijpende gebeurtenis weer actief worden. Het doel van reflexintegratie is om het centrale zenuwstelsel alsnog te helpen ontwikkelen, om op die manier een stevig fundament te bouwen voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Met behulp van reflexintegratie kan opgespoord worden welke reflexen nog actief zijn en door middel van eenvoudige actieve en passieve oefeningen worden deze reflexen alsnog of opnieuw geïntegreerd.
Problemen die eerst aan de orde van de dag waren, verdwijnen als vanzelf omdat de oorzaak wordt aangepakt en niet het symptoom. Dit leidt tot meer rust en minder stress, een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, een goede motorische ontwikkeling, een vooruitgang op spraak/taal gebied, beter kunnen leren en een prettiger algemeen welbevinden.

Onderwijspraktijk Borne helpt

Vindt uw kind lezen of rekenen lastig of kan het wat minder goed mee komen op school en is huiswerk plannen een hele klus? Mijn ervaring leert dat daar wat aan gedaan kan worden. Daarnaast kan ik ook helpen bij concentratieproblemen, onzekerheid of faalangst bij uw kind. Maar ook hele praktische problemen, zoals bedplassen en nagelbijten kunnen aangepakt worden.

Contact en adres >