JAMARA REKENTRAINING

Rekenen lastig? Niet met de JAMARA rekentraining!

Kan uw kind met rekenen niet meekomen in de klas?
Heeft uw kind moeite met het automatiseren en met eenvoudige sommen?
Of vergeet het steeds hoe je bepaalde sommen uit kunt rekenen?
En boekt uw kind geen vooruitgang ondanks extra ondersteuning?

JAMARA rekentraining is een oplossing voor elk kind dat rekenproblemen heeft.

De uitgangspunten van JAMARA zijn:

  • Eén duidelijke strategie
  • Concreet en dichtbij het kind
  • Via tactiele activiteiten (tast) het rekenvermogen activeren
  • Zo min mogelijk mondeling bezig
  • In te zetten naast elke schoolmethode
Door JAMARA zal het hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en het automatiseren verbeteren. Deze onderdelen zijn belangrijk en een voorwaarde om tot rekenen te kunnen komen.

JAMARA gaat altijd eerst terug naar de basis. Deze moet namelijk goed zijn.
Dit betekent dat we beginnen met plus- en minsommen onder 10. Dat is het fundament en pas als dit goed is gaan we verder. Per sessie wordt dan ook bekeken of uw kind toe is aan een niveau hoger.

Tijdens de eerste sessie zal er een onderzoek plaatsvinden om te kijken welke rekenproblemen uw kind precies heeft. Het is de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt om te laten zien wat het kan en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van de ouders verwacht. Dagelijks moet er 5 tot 10 minuten geoefend worden met de concrete materiaaloefeningen en met het Jamaracomputerprogramma (Windows).

Onderwijspraktijk Borne helpt

Vindt uw kind lezen of rekenen lastig of kan het wat minder goed mee komen op school en is huiswerk plannen een hele klus? Mijn ervaring leert dat daar wat aan gedaan kan worden. Daarnaast kan ik ook helpen bij concentratieproblemen, onzekerheid of faalangst bij uw kind. Maar ook hele praktische problemen, zoals bedplassen en nagelbijten kunnen aangepakt worden.

Contact en adres >